Radboud Nijmegen

Radboudumc Nijmegen

Projectenbureau Bouwzaken – Nieuwbouw

Projectenbureau Bouwzaken- Nieuwbouw

De afdeling is naast (ver)bouw, midlife renovatie, grootonderhoud, functionele aanpassingen, innovatie en lange termijn projecten ook  verantwoordelijk voor het omvangrijke  masterplan en daarbinnen de nieuwbouw van onder andere het A gebouw in Nijmegen. 

De implementatie

De vraag was om voor het omvangrijke masterplan een separate Projectbeheer omgeving in te richten voor uitsluitend alle (deel)projecten van het masterplan. We hebben gebruikgemaakt van de bestaande SOAP service koppelingen en na enkele aanpassingen hebben we de masterplanprojecten  in een aparte omgeving geïmplementeerd. Met de functionaliteiten van onze programma module hebben we alle deelprojecten van de nieuwbouw gebouw A gekoppeld.  Na het inrichten van onze portal voor externe partijen hebben we samen met nieuwbouwadviseurs en PMO de meer- en minderwerk module inclusief analyse ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Hoe dit heeft geholpen

Belangrijk voor het Radboudumc is direct inzicht in de ontwikkeling van het omvangrijke masterplanprogramma. Met de separate omgeving, SOAP service koppelingen en dagelijkse update financiële ontwikkeling hebben we dit gerealiseerd . Via de externe portal hebben de externe partijen uitsluitend toegang tot een beperkt aantal specifieke masterplan projecten . Met de meer- en minderwerk module, vaak omvangrijk bij nieuwbouwprojecten, is analyse en directe borging in de database gerealiseerd. Dus naast grip en control voor de bouwdirectie en opdrachtgever realiseren we ook gemak met Projectbeheer applicatie.

De klant aan het woord

"Onze samenwerking vinden wij erg prettig, we hebben voor de nieuwbouw omgeving een aantal functionaliteiten samen ontwikkeld. DomusSoft heeft een praktische en overzichtelijke applicatie ontwikkeld en is voor ons voor het sturen op ons omvangrijke masterplan en hun inhoudelijke kennis van grote toegevoegde waarde.
Radboud Nijmegen
Afdeling Nieuwbouw