Erasmus Rotterdam

Erasmus MC Rotterdam

Afdeling Informatie & Technologie

Afdeling Informatie & Technologie

Is verantwoordelijk voor de omvangrijke ICT investeringen en exploitatie projecten binnen het Erasmus MC

De implementatie

Bij het Erasmus MC Rotterdam hebben we via een beveiligde VPN verbinding gebruikgemaakt van query-service  koppelingen op een separate datawarehouse voor projectadministratie details. Na het conform de business scan inrichten van tabellen, menustructuur en aanvullende functionaliteiten hebben we de test-acceptatie omgeving opgezet. Vervolgens hebben we  samen met medewerkers data-analyses uitgevoerd voor het bepalen van juistheid en volledigheid van de projectadministratiedetails.

Hoe dit heeft geholpen

Door de koppelingen met projectadministratie en de aanvullende functionaliteiten is dagelijkse projectinformatie efficiënt en voor projectsturing beschikbaar. Excel is niet meer nodig. Daarnaast kan op een eenvoudig en overzichtelijke wijze per project onder andere de voortgangsrapportage, budget & prognose, meer-en minderwerk, acties en documenten worden geborgd. Hierdoor realiseren we het gewenste  inzicht, grip & control waar het Erasmus MC naar streeft. 

De klant aan het woord

"Onze samenwerking en ervaring met DomusSoft bij het Erasmus MC is bijzonder goed. we zijn ervan overtuigd dat DomusSoft een zeer waardevolle aanvulling is voor UMC's. Projectbeheersing, in nauwe aansluiting op de financiële administratie, is noodzakelijk om kosten-baten afwegingen te maken en te sturen op een gecontroleerde projectuitvoering."
Erasmus Rotterdam
Afdeling I&T