Radboud Nijmegen

Radboudumc Nijmegen

Projectenbureau Bouwzaken

Projectenbureau Bouwzaken

De afdeling is verantwoordelijk voor (ver)bouw, nieuwbouw,  midlife renovatie, grootonderhoud, functionele aanpassingen, innovatie en lange termijn projecten. 

De implementatie

Na te voldoen aan alle security eisen hebben we  via de beveiligde VPN tunnel en SOAP service koppeling met Oracle en datawarehouse de basis gelegd voor inzicht in de dagelijkse projectadministratie. Na grondige data-analyse met de projectcontrollers voor juistheid en volledigheid zijn we samen  aan de slag gegaan met de inrichting en ontwikkeling van de gewenste  projectenrapportages  Dit is een gezamenlijk  ontwikkeltraject geweest waar we de functionaliteiten de afgelopen jaren samen verder hebben uitgebreid. Met onder andere masterprogramma’s voortgangsrapportage, geïntegreerde meer- en minderwerk analyse, projecten cashflow en koppeling met meerjaren strategische uitgangspunten. 

Hoe dit heeft geholpen

Dankzij de applicatie en de ruime rapportage mogelijkheden kunnen projectmanagers en directie efficiënt en effectief sturen op de omvangrijke en complexe projecten portefeuille van de afdeling. Door de SOAP service koppeling wordt dagelijkse de financiële data geactualiseerd. De handmatige en bewerkelijke spreadsheets om resultaten en de voortgang te rapporteren zijn niet meer nodig. Door de uitbreiding van functionaliteiten is het mogelijk om veel project gerelateerde informatie direct binnen dezelfde applicatie beschikbaar te hebben wat control, grip en gemak geeft. 

De klant aan het woord

"Onze samenwerking ervaring is zeer prettig we hebben veel functionaliteit samen ontwikkeld. DomusSoft heeft een praktische en overzichtelijke applicatie ontwikkeld en is voor ons van toegevoegde waarde bij inzicht in financiële ontwikkeling en sturing. Het inzicht in de projecten geeft ons grip, control en gemak.
Radboud Nijmegen
Projectenbureau Bouwzaken